Unitel je specializirani ponudnik storitev zakupa optičnih povezav. Ponuja le prenosne optične poti in neomejen dostop do končnih uporabnikov. V našem optičnem omrežju so vgrajena samo neosvetljena (dark fibre) in tehnično nevtralna optična vlakna. Unitelovo omrežje je neposredno povezano z vsemi slovenskimi operaterji.

Omrežje sestavljajo izključno pasivni elementi in na svojem omrežju ne tržimo storitev ali vsebin, zato nismo konkurenca zakupnikom svojega omrežja. Svojim naročnikom zagotavljamo popolno avtonomijo pri izbiranju aktivne opreme na optični povezavi.

Zanesljivost in proativnost naše tehnične podpore 24/7 in zagotavljanje fizične redundance na željo naročnika je temelj za gradnjo vsakega naročniškega odnosa.

Kratkoročni zakup
optične povezave
1 leto

Dolgoročni zakup
optične povezave
15 let (IRU)