Vse naše aktivnosti so usmerjene v gradnjo hrbteničnega optičnega omrežja v Sloveniji in širitev omrežja proti regijskim središčem v Avstriji in na Hrvaškem. Unitelovo omrežje je neposredno povezano z vsemi operaterji v Sloveniji.

Razumemo vaše potrebe, zato skupaj z vami vedno poiščemo najugodnejšo možnost za izvedbo povezave, ki jo potrebujete. Zavedamo se, kako pomemben je zanesljiv prenos informacij, zato vam storitev dostavimo hitro, visoko strokovno in z uporabo najsodobnejših tehnologij. Zanesljivost in prilagodljivost naše tehnične podpore 24/7 in zagotavljanje fizične redundance je temelj za gradnjo vsakega naročniškega odnosa.

Pri gradnji omrežja uporabljamo samo najnovejše tehnologije vodilnih svetovnih proizvajalcev.
Naše poglavitno vodilo je stabilnost optičnega omrežja ne glede na heterogenost vozlišč, razpredenost omrežja ali zahtevnost terena.

Z izključno podzemno gradnjo povezav zagotavljamo varnost in tako zaščito pred poplavami, zmrzalmi in drugimi nepredvidenimi vremenskimi pojavi.

Dostopovno omrežje gradi in trži naše partnersko podjetje Maxtel, d. o. o.